Polityka prywatności Czym są dane osobowe i jak o nie dbamy

1. Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Aedilis Zielonka sp.k. (ul. Elizy Orzeszkowej 29e/1, 62-200 Gniezno) przetwarza Twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową albo w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przyjęcia zlecenia, jego wykonania i dostarczenia innych umówionych usług. Przy wyrażeniu Twojej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach.

Dokładamy wszelkich starań, abyś czuł się bezpiecznie, że Twoje dane osobowe są przetwarzane we właściwy sposób. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi o tym, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe oraz w jakim celu je używamy. Zawiera ono również informacje o tym, w jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe, komu je udostępniamy i jakie są Twoje prawa.

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z daną osobą, w tym m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP i numer telefonu komórkowego.

3. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Aedilis Zielonka sp.k., z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 29e/1, 62-200 Gniezno jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych i usług lub w przypadku kontaktowania się z nami w inny sposób.

4. Jakie dane osobowe są przez nasz przetwarzane?

Aedilis Zielonka sp.k. przetwarza m.in. dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adresy IP. Informacje te są przetwarzane w następujących celach:

4.1 Odpowiedź na zapytania

Przetwarzaniu podlegają dane kontaktowe i ewentualne dane osobowe, które mogą wynikać z przesłanego do nas zapytania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „GDPR” art. 6 nr. 1 litera f (wyważenie interesów). Uznajemy to za konieczne, aby móc rozpatrzyć Twoje zapytanie.

4.2 Nawiązanie relacji z klientem i administracja jego danych

W momencie kiedy dana osoba kontaktuje się z nami z prośbą o zapytanie ofertowe, przed podjęciem przez nas decyzji o przyjęciu zlecenia przeprowadzamy wewnętrzną kontrolę czy nie zachodzi konflikt interesów. Kontrola konfliktu interesów przy klientach indywidualnych obejmuje imię i nazwisko, czego sprawa dotyczy, jak również dane innych podmiotów ewentualnie występujących w zapytaniu.

4.3 Zarządzanie danymi klienta

W przypadku klientów biznesowych podstawa prawna przetwarzania danych wynika z GDPR art. 6 nr. 1 litera f, natomiast w przypadku klientów indywidualnych, przetwarzanie uznaje się za niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, GDPR artykuł 6 nr. 1 litera b.

4.4 Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą odbywa się przy pełnej anonimowości. Podstawą zarządzania jest nasz interes w wykorzystywaniu wcześniej nabytej wiedzy w dalszym doradztwie prawnym, por. GDPR artykuł 6 nr. 1 litera f (równoważenie interesów).

4.5 Fakturowanie

Dane kontaktowe otrzymane od klientów biznesowych są używane do wystawienia faktury. W przypadku klientów indywidualnych do wystawienia faktury używa się danych adresowych. Podstawę przetwarzania danych stanowi GDPR artykuł 6 nr 1. litera f (równoważenie interesów) w przypadku klientów biznesowych oraz GDPR artykuł 6 nr. 1 litera b w przypadku klientów indywidualnych (niezbędne dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

4.6 Współpraca z dostawcami i współpracownikami

Dane kontaktowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do zarządzania umową i jej wykonania, patrz GDPR artykuł 6 nr. 1, litera b.

4.7 Funkcjonowanie IT oraz bezpieczeństwo

Dane osobowe przechowywane w naszych systemach informatycznych są dostępne dla nas i naszych dostawców, w związku z aktualizacją systemu, wdrażaniem lub monitorowaniem środków bezpieczeństwa, korekt oraz innego rodzaju czynności konserwacyjnych. Podstawę przetwarzania danych stanowi GDPR artykuł 6 nr. 1 litera f (równoważenie interesów, zgodnie z ww. uzasadnionym interesem) oraz nasz prawny obowiązek zapewnienia wystarczającego zabezpieczenia informacji, patrz GDPR artykuł 32 i 6 nr 1. litera c. Dostawcy działają zgodnie z zawartymi umowami o przetwarzanie danych i zgodnie z naszymi wytycznymi.

4.8 Strona internetowa i pliki cookies

Używamy plików cookies, aby zanotować obecność osoby korzystającej ze strony internetowej firmy Aedilis Zielonka sp.k. . Celem tego jest prowadzenie statystyk dotyczących użytkowania strony oraz stworzenia podstaw do jej ulepszenia. Do analizy informacji używamy narzędzia analitycznego Google Analytics.

Informacje zbierane przez Google Analytics są przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Otrzymane informacje podlegają wytycznym polityki prywatności danych firmy Google. Masz możliwość zrezygnowania z używania plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Czynność ta może jednocześnie wpłynąć na brak dostępu do niektórych z naszych usług. Na stronie internetowej www.nettvett.no możesz przeczytać o tym, jak skonfigurować przeglądarkę, aby akceptowała/odrzucała pliki cookies.

5. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Aedilis Zielonka sp.k. stworzyła procedury i środki, które mają na celu zabezpieczenie Twoich danych przed niepożądanym dostępem osób nieuprawnionych oraz ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem.

We współpracy z naszymi dostawcami systemów przetwarzania danych, usług komputerowych, strony internetowej itp. przeprowadza się bieżące oceny w celu zabezpieczenia sposobu przechowania zebranych informacji.

6. Kiedy usuwane są dane osobowe?

Aedilis Zielonka sp.k. nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne dla świadczenia przez nas usług lub w celu realizacji celu w jakikolwiek inny sposób.

7. Z kim dzielimy się danymi osobowymi?

O ile nie wyrazisz odrębnej zgody na udostępnianie danych osobowych, Twoje dane osobowe udostępniane są innym podmiotom tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wypełnienia zobowiązań wynikających ze zlecenia.

W przypadku udostępniania informacji szczególnie chronionych następuję to wyłącznie na podstawie odrębnego, pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo można odwołać w każdym momencie.

8. Twoje prawa

Zasady ochrony danych osobowych udzielają Tobie szereg praw, w tym prawa wglądu w przetwarzane przez nas dane, oraz prawo ich redagowania i usuwania. Prawa do żądana usunięcia danych, nie obejmuje tych informacji, które są niezbędne dla firmy do wykonania zleconej nam usługi, do której nadal ma klient dostęp, albo kiedy obowiązek przechowywania danych przez określony czas jest wymagany prawem. Oznacza to, że dane zebrane w związku z wykonywaniem zlecenia świadczenia usług zwykle będą usuwane w momencie kiedy potrzeba ich przechowywania ustaje.

9. Kontakt

W razie pytań odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych albo prośby o wgląd, poprawienie lub usunięcie danych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres rodo@aedilis.pl.