Kontakt Dane spółki

Aedilis Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Elizy Orzeszkowej 29e/1
62-200 Gniezno

Aedilis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Elizy Orzeszkowej 29e/1, 62-200 Gniezno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS.
KRS: 0000574282; NIP: PL7842495709; Regon: 362414296; BDO: 000289506.

Aedilis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Elizy Orzeszkowej 29e/1, 62-200 Gniezno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS.
KRS: 0000574282; NIP: PL7842495709; Regon: 362414296; BDO: 000289506.